A A A K

SmodBIP

Lista kandydatów na nowe stanowiska spełniające

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


                                         Referent do spraw kadr i spraw socjalnych
                                                            nazwa stanowiska pracy


INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU WSTĘPNEJ SELEKCJI NA WW. STANOWISKO PRACY DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWALI SIĘ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

Lp. Imię i nazwisko               Miejsce zamieszkanIa
1. Natalia Szczepanek               Wilczyska  77        

    LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


                                            Referent do spraw płac i majątku trwałego
                                                              nazwa stanowiska pracy


INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU WSTĘPNEJ SELEKCJI NA WW. STANOWISKO PRACY DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWALI SIĘ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

Lp. Imię i nazwisko            Miejsce zamieszkanIa
1. Agnieszka Kopacz            Siedliska 261Opublikował: Anna Góra
Publikacja dnia: 20.08.2015
Podpisał: Anna Góra
Dokument z dnia: 20.08.2015
Dokument oglądany razy: 1 008